Trưởng phòng kiểm soát nội bộ

TRƯỞNG PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Chức danh công việc:

TRƯỞNG PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Mức lương:

                   

 

I. Tóm tắt công việc

-      Thực hiện các chiến lược kiểm soát hoạt động của các phòng ban, bộ phận.

-      Xây dựng hệ thống kiểm soát, các văn bản quản lý, các quy trình quy phạm của Công ty.

-      Kiểm tra và giám sát đánh giá việc thực hiện công việc theo đúng quy trình của các phòng ban.

-      Quan sát, đưa ra phát hiện và có các khuyến nghị đối với Ban Giám đốc trong việc ngăn chặn gian lận, tham nhũng và sai phạm của các phòng ban.

-      Kiểm tra số liệu sổ sách, chứng từ thanh toán, chi phí của các phòng ban, bộ phận.

-      Phân công công việc, giám sát và quản lý nhân viên dưới quyền.

-      Chịu trách nhiệm trước Giám đốc & Tổng giám đốc về hoạt động của phòng Kiểm soát nội bộ.

-      Quản lý, lưu trữ sổ sách, văn bản, chứng từ thuộc phòng Kiểm soát nội bộ theo quy định chung và quy định của công ty.

-      Lập kế hoạch và quản lý các chi phí của bộ phận gồm.

-      Thực hiện các công việc khác do Giám đốc và Tổng giám đốc phân công.

         -  Có trách nhiệm bảo mật tài liệu, bí mật kinh doanh của công ty.

 

  

II. Quan hệ công việc

Báo cáo trực tiếp cho

Giám đốc, Tổng Giám đốc, Chủ tịch

   1.  Công việc liên hệ với các Cá nhân/ Đơn vị bên ngoài Công ty

Cá nhân/ Đơn vị

Kết quả

- Nhà cung cấp

- Cục tiêu chuẩn chất lượng

- Cục quản lý chất lượng hàng hoá

- Thanh tra sở khoa học và công nghệ

- Quản lý thị trường

- Các cơ quan quản lý thị trường

 

Liên hệ công việc

2.  Công việc liên hệ với các bộ phận thuộc nội bộ đơn vị .

Phòng ban/ Bộ phận

Kết quả

- Giám đốc, Tổng Giám đốc, Chủ tịch.

-Trưởng các Phòng ban/Bộ phận.

- Báo cáo công việc, nhận phân công công việc

 

- Phối hợp công tác

 

 

III. Các nhiệm vụ chính

Nội dung

Các tiêu chí đo lường, đánh giá

-      Thực hiện các chiến lược kiểm soát hoạt động của các phòng ban, bộ phận;

-      Xây dựng hệ thống kiểm soát, các văn bản quản lý, các quy trình quy phạm của Công ty;

-      Kiểm tra và giám sát đánh giá việc thực hiện công việc theo đúng quy trình của các phòng ban;

-      Quan sát, đưa ra phát hiện và có các khuyến nghị đối với Ban Giám đốc trong việc ngăn chặn gian lận, tham nhũng và sai phạm của các phòng ban;

-      Kiểm tra số liệu sổ sách, chứng từ thanh toán, chi phí của các phòng ban, bộ phận;

-      Phân công công việc, giám sát và quản lý nhân viên dưới quyền;

-      Chịu trách nhiệm trước Giám đốc & Tổng giám đốc về hoạt động của phòng Kiểm soát nội bộ;

-      Quản lý, lưu trữ sổ sách, văn bản, chứng từ thuộc phòng Kiểm soát nội bộ theo quy định chung và quy định của công ty;

-      Lập kế hoạch và quản lý các chi phí của bộ phận gồm;

-      Thực hiện các công việc khác do Giám đốc và Tổng giám đốc phân công;

    -  Có trách nhiệm bảo mật tài liệu, bí mật kinh doanh của công ty.

 

IV. Các trách nhiệm khác:

 

-          Hoàn thành công việc được giao theo đúng tiến độ, khối lượng và chất lượng

-          Luôn hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong đơn vị và Công ty để hoàn thành mục tiêu phát triển chung.

-          Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, các quy trình quy định của Công ty.

-          Tuyệt đối bảo mật các thông tin, tài liệu của phòng ban và Công ty.

 

 

 

V.  Thẩm quyền

-          Có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ;

-          Phân công công việc cho nhân viên dưới quyền;

-          Yêu cầu các bộ phận liên quan trong công ty cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến              công việc mua hàng;

-          Có quyền kiến nghị, đề xuất với PGĐ, GĐ & TGĐ về các vấn đề có liên quan đến công tác                kinh doanh;

-          Ký các giấy tờ thuộc thẩm quyền theo quy định của Công ty và Pháp luật.

 

 

 

                                                     YÊU CẦU CÔNG VIỆC:


STT

Tiêu thức

Tiêu chuẩn

1

 

Kiến thức văn hóa, chuyên môn

Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học ngoại thương, Đại học kinh tế quốc dân, Đại học Thương mại

Ngoại ngữ

 

Tiếng Anh (Đức, Nhật, Trung) giao tiếp thành thạo

Vi tính

Thành thạo

 

2

Kinh nghiệm

03 năm kinh nghiệm trở lên

 

3

Độ tuổi

30 - 40 tuổi

 

4

Các kỹ năng

- Kỹ năng đàm phán và thuyết phục, có khả năng quản lý, giám sát.

- Hiểu biết về hàng hoá, thủ tục mua và vận chuyển hàng hoá.

- Có kinh nghiệm trong kinh doanh siêu thị.

 

5

Phẩm chất

- Chuyên nghiệp, năng động, biết nắm bắt vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Chịu được áp lực công việc cao.

 

 

 

 

Dịch vụ liên quan